Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)  
   
Forsiden Kurser      
Sikon konferencen 2018
Kurser - Klik her og se alle vores kurser
Malta 2018
Autisme i fokus - Vigsø 2018
Ferie med Lansdsforeningen Autisme
Bestilling af kataloger
Kontakt os


Målgruppe
Forældre, enlige og par, tilbørn og unge med en autisme spektrum forstyrrelse (moderat- til normalfungerende) 

Formål
Formålet med kurset er at introducere og arbejde med de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med, at ens datter eller søn med autisme kommer i puberteten. At kunne genkende hvornår der er tale om normalseksuel udvikling og adfærd. Endvidere at kunne genkende hvis ens barn udviser seksuel bekymrende adfærd. Vi vil tale om strategier til at støtte en sund seksuel udvikling og ligeledes strategier til at hjælpe sit barn, i det tilfælde at der er tale om en seksuel bekymrende adfærd. 

Indhold
Puberteten er en udfordrende periode – både for børn og forældre. Det er nu ens barn tager de første skridt hen i mod et voksenliv, både mentalt, fysisk og seksuelt. For mange forældre til et barn med autisme, er denne periode forbundet med bekymring. Nogle forældre kan opleve, at deres barn med autisme ikke er alderssvarende på nogle områder, hvorfor barnet/denunge i flere sammenhænge handler og reagere umodent i forhold til sin alder. Samtidig kan barnet biologisk udvikle sig almindeligt og alderssvarende. Dette kan skabe nogle udfordringer i puberteten, hvor kroppen ændrer sig, hormonerne raser, og den unge udvikler sig hen imod en voksen seksualitet. I disse ungdomsår oplever de fleste unge en større interesse i deres egen krop og begynder at undersøge og udforske deres seksualitet. 

Vi har gennem årene fået henvendelser fra forældre, som er bekymrede for, om andre mennesker respekterer deres barns seksuelle grænser, omhvordan de som forældre kan tale med deres barn om vigtigheden i at sætte egne grænser, og at andre mennesker ikke må overskride disse. Endvidere har forældre henvendt sig, fordi de oplever, at deres søn eller datter udviser en seksuelbekymrende adfærd, der kan føre til, at de kommer til at overskride andre menneskers grænser. 

På kurset vil vi arbejde med, hvordan man som forældre til et barn med autisme, kan tale med sit barn om pubertet og herigennem støtte sit barn i en sund seksuel udvikling. Hvordan man på en respektfuld måde kan tale med sit barn om deres egne og andres grænser. Og hvordan man tager den svære samtale, hvis man er bekymret for deres adfærd. Endvidere vil vi med udgangspunkt i familiernes egne erfaringer, tale om de udfordringer, man kan opleve i forbindelse med ens barns pubertet. 

Kursusleder/underviser
Anne Kaplan og Therese Dittmann
Psykologer fra Psykologklinikken Center for Narrativ Samtale& Edukation (CeNSE) 

Deltager antal
Max.40 kursister 

Pris
4900 kr. pr.deltager som dækker kursusmaterialer, overnatning og forplejning. 

Tilmelding/framelding
Sidste tilmelding og framelding er 7 uger før kurset afholdes. Herefter er tilmeldingen bindende og kursusgebyret vil ikke kunne refunderes. 

Nr.

Dato

Sted

Frameldingsfrist

M 1

Mandag 9/9 - Tirsdag 10/9

Odense

Onsdag24. juli 2013

 


Kurset starter kl. 8.30 og slutter næste dag kl. 16.00  
Kommende tre kurser
  
23-04-2018
SIKON konferencen 2018
  
30-04-2018
Fra grundskole til ungdomsuddannelse - en guide
  
14-05-2018
Ross Greene - Fælles Proaktiv Problemløsning - København
  
        Katalog - professionelle

           
   Katalog - forældre og pårørende

          
Kontakt os på


Telefoner:
Lars Grønlund:          30 53 34 52
Lone Street Nielsen:  20 57 63 30

E-mail: sikon@autismeforening.dk eller     kursus@autismeforening.dk