Slides fra SIKON konferencen 2019

7. maj. 2019

Find og genopfrisk oplæggene fra SIKON 2019

I alfabetisk orden:

Annette MøllerVisuelt strukturerede samtaler

Birgit Drasbæk S. Isene - Mindfulness træning i en skolekontekst

Catrine Madsin - Autisme og selvmordsadfærd

Christina Sommer - Autisme og angst Sikon 2019 

Dean Beadle -  Anxiety

Dean Beadle - Education

Dorthe Hölck - Social læring

Dorthe Hölck - Ungdomsuddannelse

Felix Munch - Den autistiske stemme

Gareth D Morewood - Keynote - Emotional regulation and low arousal as part of a whole school approach

Hanne Bendix - Legetræningen PLAY

Insa Freese - Autisme, stressforståelse og skolevægring

Jane Sterup - Forståelse af problemskabende adfærd

Julia Ebdrup og Henriette Nowack - Børstning

Kamila Kobæk - Hvor kommer nej'et fra?

Ken Jacobsen og Sophie Lykke - OCD angst og autisme

Kirsten Bundgaard - Arousal

Kirsten Krabæk Frantzen - Når IQ'en skygger

Marie Louise Stochholm - Relationel koordinering og feedback informed treatment

Merete Kirkfeldt og Ida Knakkergaard - Samtaler med unge

Mette T. Larsen og Luise Juel - Bryd isolationen

Michael H. Kvistgaare -  Bevidst ikke-dømmende opmærksomhed i nuet

Peter Vermeulen - Autism and relationships part 1 clarifying the challenge handouts

Peter Vermeulen - Autism and relationships part 2 challenge of clarifying handouts

Tina F. Tønnesen - Skolefravær

Toke og Sine Ahnfeldt - Autisme og rusmidler

Victoria Wohlert - Når IQ'en skygger