Catrine Madsin

29. apr. 2019

Autisme og selvmordsadfærd

 

Catrine Madsin

Autoriseret psykolog, Autismecenter Nord-Bo

 

Oplæg:

Selvmordsadfærd ses ofte hos mennesker inden for autismespektret. For de fleste bliver det ved tankerne, men nogle ender af forskellige årsager med at føre dem ud i livet. I min dagligdag som psykolog inden for det højt specialiserede autismeområde møder jeg disse mennesker samt deres pårørende og støttepersoner. Alle udtrykker stor bekymring men også ofte en stor usikkerhed på, hvordan man kan forstå og bør håndtere selvmordsadfærden. Formålet med dette oplæg er at give en overordnet introduktion til, hvorfor autismediagnosen giver øget sårbarhed for selvmordsadfærd, samt inspiration til særlige opmærksomhedspunkter og interventionsmuligheder hos den selvmordstruede med autisme. Indholdet i oplægget vil være en vekselvirkning mellem overblik over forskning på området, praksiseksempler og konkrete værktøjer.