Charlotte Holmer Kaufmanas, Trine Cervin og Majbritt Johansen

29. apr. 2019

LA2 - implementering og cases

Charlotte Holmer Kaufmanas, Trine Cervin og Maibritt Johansen
Vicedirektør, vicedirektør og pædagog i Karisefonden

 

Oplæg

LA2 trækker på metoden Low Arousal og inspireres samtidigt af recovery-perspektivets fokus på udvikling, deltagelse og borgerens indefra-perspektiv i forhold til drømme, ønsker og håb. Oplægget vil fokusere på implementering af LA2 i Karisefonden, et bo-, beskæftigelses- og uddannelsestilbud til 103 unge med udviklingshæmning og/eller autisme.

Vi har deltaget i et projekt i Socialstyrelsen i forbindelse med de nye nationale retningslinjer for voldsomme episoder i botilbud. I den forbindelse har vi valgt at implementere LA2. Vi vil præsentere, hvordan vi har implementeret LA2 i vores organisation, med udgangspunkt i forandringsledelse, implementeringsteam og stor ledelsesopbakning. Derudover vil vi fremlægge, hvordan vi har indarbejdet LA2 i de pædagogiske planer, og hvordan vi fremlægger arbejdet på statusmøder med kommuner. Sidst giver vi eksempler på, hvordan