Christina Sommer

30. apr. 2019

Autisme og angst

 

Christina Sommer

Psykologisk konsulent, Psykologisk Ressourcecenter

 

Oplæg: 

Personer med ASF (autisme spektrum forstyrrelser) oplever ofte at deres hverdage er fyldte med uforudsigelige oplevelser, som påvirker deres nerve- og sansesystemer på en gennemgribende måde, som kan være meget voldsom og ubehagelig og gøre at personen enten vægrer sig eller bliver mere udadrettet ift. at undgå ubehaget.

Dette bliver ofte tolket som, at personen har angst, hvor det i virkeligheden er autismen der spiller ind og ikke er blevet mødt, f.eks. ved mangel på forudsigelighed eller sanseforstyrelser. Så hvornår er det autismen og mangel på strategier og forståelse og hvornår er det regulær angst som spiller ind og hvordan kan vi som fagpersoner og pårørende blive bedre til at skelne mellem angst og autisme, for i sidste ende at blive bedre til at støtte og hjælpe i praksis.

Psykologisk konsulent Christina Sommer giver konkrete værktøjer til at blive bedre til at opklare ind i dette komplekse symptom overlap og inspiration til forskellige strategier der kan arbejdes med i praksis.