Dorthe Hölck

30. apr. 2019

To oplæg: "Social læring" og "Ungdomsuddannelser"

 

Dorthe Hölck

Konsulent med speciale i Autisme og ADHD i Aarhus


Oplæg: Social læring - hvorfor er der så meget fokus på denne del og med hvilket formål?

I denne workshop retter jeg fokus mod at perspektivere hvorfor det kan være relevant at give mulighed for læring i håndtering af de sociale forventninger vi har til hinanden. Jeg vil gerne i dialog omkring hvordan vi tilrettelægger social læring og hvorfor vi gør det. Jeg oplever ofte at forskellige kursustilbud er målrettet mod, at give metoder til at få mennesker med ASF til at opføre sig som neurotypiske mennesker (os der ikke har autisme).

Jeg stiller spørgsmålet, er det den rigtige vinkel på social læring? I denne workshop deler jeg ud af min erfaring dette både i forhold til børn unge og voksne med autisme. Jeg belyser via konkrete eksempler på, hvordan jeg altid arbejder med begrebet go between - hvilket betyder at personen med autisme ikke lades alene i ansvaret om at udvikle socialforståelse, det bør ske i sameksistens hvor fokus målrettes mod den konkrete kontekst.

Mit fokus i denne workshop er følgende;

 • Vi bør arbejde for autismen og ikke imod, når vi arbejder med social læring
 • Vi bør sondre mellem social dannelse, håndtering af sociale normer, og social læring
  til den konkrete kontekst
 • Personen med autisme bør ikke lades alene i ansvaret for at få det sociale til at fungere
 • Der vil være en case fra et barn, en ung og en voksen med autisme

Jeg vil rigtig gerne i dialog, med jer i denne workshop, så jeg håber I vil byde ind med jeres erfaringer, så vi kan lære af hinanden.

 

Oplæg: Ungdomsuddannelser – hvordan går det med at inkludere unge med autisme?

I denne workshop retter jeg fokus mod det faktum, at flere og flere unge med autisme forventes at tage en ungdomsuddannelse. Det giver et særligt fokus og dermed et særligt pres på de unge, at de skal leve op til politikernes forventninger om, at de gennemfører en ungdomsuddannelse.

Jeg er så heldig, at jeg støtter en del unge i alderen 15 til 30 år. Det er jo den alder hvor det at tage en uddannelse, er i fokus. Det bliver mere og mere klart for mig, at de ordinære uddannelsestilbud ikke i tilstrækkelig grad er gearet til at tage i mod unge med autisme.

Det giver et kæmpe pres både på de unge med autisme, men også på uddannelsesstederne. Desværre er der en tendens til at den part, der for alvor har noget på spil og derfor skal yde max, har de dårligste betingelser. Den part jeg skriver om, er naturligvis den unge med autisme.

Kom ind til denne workshop hvis du har interesse i og gerne vil tænke kreativt i forhold til unge med autisme og ungdomsuddannelser.

Jeg er så heldig, at jeg i denne workshop har en ung kvinde med autisme med mig. Det betyder I både kan få et fagligt og et indefra perspektiv, på følgende problemstillinger:

 • Hvordan kan vi forberede unge med autisme til at kvalificere sit valg af ungdomsuddannelse?
 • Hvordan kan få kvalificeret uddannelsesstederne til at tage i mod unge med autisme?
 • Hvordan kan vi sikre at de støttemuligheder der findes – reelt bliver en støtte for den unge med autisme?
 • Hvordan kan vi engagere de neurotypiske unge, så de støttes i at inkludere de unge med autisme?
 • Ungdomsuddannelser for unge med autisme – er det løsningen? o Hvordan støtter vi de unge med autisme til at håndtere de mange sociale udfordringer, der dannes i et neurotypisk uddannelsesmiljø?

Vi glæder os til at møde jer i denne workshop.