Elina Sommer

29. apr. 2019

Forståelse af problemskabende adfærd


Elina Sommer

Pædagogisk vejleder, Kompetencecentret for struktureret pædagogik, Faxe Kommune


Oplæg:

Børn og unge med ASF, der endnu ikke har tilegnet sig/lært strategier, sociale spilleregler samt hen-sigtsmæssig adfærd kan i skoleregi hurtigt få etiketten: adfærdsvanskelig, uopdragen, ukoncentreret, doven, manipulerende, diagnosebarn osv. Fælles for disse børn er ofte, at de har kognitive udfordringer, som bevirker, at de reagerer uhensigtsmæssigt.

Gennem 12 års best pratice fra specialafd. Øen, der er en specialskole for elever med ASF og ADHD i Faxe kommune arbejdes der ud fra tesen; ”Børn gør det godt, når de kan”. Elever med problemskabende adfærd har ofte uro i deres nervesystemer, hvilket bl.a. kan komme til udtryk ved mindre indlæring og sociale udfordringer. Gennem neuropsykologiske principper og metoder skabes en forståelsesramme for eleverne, hvor der tages afsæt i deres nærmest udviklingszone og stilles krav herefter, hvilket resulterer i en mere hensigtsmæssig adfærd.

På workshoppen vil der være en kort gennemgang af den 3-delte hjerne af Susan Hart og de kognitive processer, der igangsætter problemskabende adfærd. Ud fra neuropsykologiske tilgange tydeliggøres, hvorfor den problemskabende adfærd opstår, og hvordan denne kan forebygges, samt hvordan der kan skabes motivation til at opnå en mere hensigtsmæssig adfærd hos eleven.