Autism, Education and Emotional Regulation

29. apr. 2018

Gareth Morewood vil tale om ”The Saturation Model”, der går ud på at støtte autistiske skoleelever/unge i almene skoler. Modellen følges op af metoder om følelsesmæssig regulering og low arousal, der er udviklet af Studio III (McDonnell & Deveau 2018). Gareth kommer ind på autistiske elevers behov, klasseværelse-pædagogik og heldagsskole.


Oplægget giver en evidens-baseret løsning på de udfordringer, som unge studerende møder i form af en klar strategi, som har bevist at have en betydelig indflydelse på indlæring, engagement og reduktion af problematisk adfærd.