Hanne Bendix Rikke K. Pedersen og Helle J. Nielsen

29. apr. 2019

Legetræningen PLAY

Hanne Bendix Rikke K. Pedersen og Helle J. Nielsen
Lærer, pædagog og psykolog

 

Oplæg

Hvorfor er det så vigtigt for børn med autismespektrumforstyrrelser at lære at lege? Legen efter PLAY Project metoden trænes af forældre og de fagfolk, som omgiver barnet i hverdagen. Dette gør metoden både effektiv, fordi metoderne kan bruges i dagligdagens mange sammenhænge, og økonomisk overkommelig.

Forældre og fagfolk superviseres en gang om måneden af en PLAY konsulent, som ud fra barnets udviklingsprofil udstikker ”kursen” for den næste måneds legetræning. Leg skal helst trænes så tidligt som muligt, gerne helt fra 2-årsalderen, men legetræningen kan også bruges til børn i skolealderen, som stadig gerne vil lege.

I denne workshop gennemgår vi metoden. Via videoklip viser vi, hvordan børn på mange niveauer profiterer af legetræning, og hvordan man kan lære børn fra en specialskole at lege først med en voksen og senere med andre børn. Vi viser også, hvordan legetræningen kan