Ida Knakkegaard og Merete Kirkfeldt

29. apr. 2019

Samtaler med unge der kan have modstand mod samtaleforløb


Ida Knakkegaard og Merete Kirkfeldt

Psykologer hos Center for Specialpædagogiske Børnetilbuds konsulentteam, Aarhus kommune


Oplæg: 

Vi får i Center for Specialpædagogiske Børnetilbud ofte henvist børn/ unge til samtaleforløb, hvor omsorgspersoner omkring dem – forældre og/eller myndighed i bedste mening ønsker at børnene / de unge skal have en mulighed for at ”lette deres hjerte” – ”komme ud med hvad de gemmer på”.

Vi vil på workshoppen fortælle om samtaleforløb med disse børn/unge der henvises til os med henblik på at opnå indsigt i eget handicap/egen funktionsnedsættelse og vi vil give eksempler på de metoder, som vi anvender i forløbene, blandt andet motiverende interview.

Vi vil belyse, hvordan vi arbejder i feltet med modstand fra de unge, og vi vil komme med bud på forståelse af, hvad der er på spil for dem.