Ingelis Arnsbjerg

5. nov. 2018

Sensoriske bearbejdnings forstyrrelser hos børn og unge med autisme

Ingelis Arnsbjerg

Ergoterapeut

 

Oplæg:

Forstyrrelser i bearbejdning  af sansepåvirkninger fra egen krop og fra omgivelserne påvirker trivsel, aktivitet, læring  og social kontakt.

Det er vigtigt for såvel mennesker med autisme som deres omsorgspersoner, at opnå kendskab til art og omfang af forstyrrelser i sensorisk bearbejdning, og ikke mindst hvad man kan gøre for at afhjælpe effekten. Børn og unge med autisme har behov for udvikling af selvreguleringsstrategier, som kan forebygge overstimulation eller afhjælpe når den opstår.I denne workshop gennemgås sensoriske bearbejdningsforstyrrelser af forskellig art. Der gives eksempler på behandlingsmetoder og på sensoriske strategier og redskaber, som kan mindske ubehag, isolering og fremme regulering og coping-mekanismer. 

Fysiologiske tilstande af stress affødt af sanseforstyrrelser kan påvirke eksempelvis trivsel, social engagement, praktiske færdigheder og læring. Workshoppen inkluderer information om Neurofysiolog Dr. Stephen Porges' forskning, som belyser, hvordan fysiologiske tilstande af stress kan hæmme kontakt og samspil, og vigtigheden i så vidt muligt at sikre optimal arousal og balance i det autonome nervesystem.