Insa Frese

29. apr. 2019

Autisme, stressforståelse og skolevægring

Insa Frese
Autoriseret psykolog

 

Oplæg

Nyeste tal fra Autismeforeningen viser, at 35 % af børn og unge med autisme lider af skolevægring i alt mellem et par uger og op til flere år. På familiefronten kan dagligdagen være præget af konflikter, angst, udadreagerende adfærd eller social isolation af barnet/ den unge, og skolevægringen udgør en stor udfordring for både familien og det professionelle netværk.

Hvis vi skal forstå barnets/ den unges adfærd, må vi forsøge at forstå årsagerne bag adfærden, og hvordan de spiller sammen i konkrete udfordringer. Behandling af disse årsager kan involvere mange forskellige fagpersoner, og undersøgelser foretaget af bl.a. VISO peger på, at koordinerede og helhedsorienterede indsatser med etablering af fælles forståelse og fælles mål er afgørende i forhold til overvindelse af skolevægring.

I workshoppen vil jeg anvende Hejlskov-Uhrskovs stressmodel (Elven, 2010) som forståelsesramme for de udfordringer, børn og unge med autisme kan opleve forud for og i forbindelse skolevægring. Med afsæt i en case vil jeg fremlægge erfaringer fra og overvejelser omkring skolevægring og helhedsorienterede indsatser.