Jannik og Lone Beyer

29. apr. 2019

Hvad er social tænkning og hvem kan lære at tænke socialt?

 

Jannik og Lone Beyer

Uafhængig rådgiver og seniorkonsulent

 

Oplæg:

Vi tager for givet, at evnen til at navigere socialt udspringer af en slags ”intuitiv social radar”, som børn enten opbygger inden for de første tre leveår eller må undvære resten af livet.
Men social opmærksomhed, samarbejde, hensyntagen osv. er komplekse, sociale begreber, som er sammensat af mange forskellige funktioner, fx. at kunne

  • forstå og give udtryk for egne tanker og følelser
  • indgå i opgaver, som ikke er selvvalgte
  • rumme uro og ubehagelige følelser

I oplægget indrager vi en række konkrete praksiseksempler i form af video, fotos og beskrivelser, lige som der vil blive givet en indføring i tankegangen bag social tænkning