Kamilla Kobæk

29. apr. 2019

Hvor kommer nej’et fra?

Kamilla Kobæk

Pædagogisk konsulent i Kursuscenter Sputnik og VISO-specialist. Med særlig ekspertise inden for normalbegavede børn, unge og voksne med autisme og ADHD og desuden stor erfaring med angst og skolevægring. 


Oplæg: 

Nej, jeg kan ikke! Nej, jeg vil ikke! Nej, har jeg jo sagt! Nej, og du kan ikke få mig til at ombestemme mig!
Hvem har ikke mødt de udtalelser i samarbejdet med mennesker med ASF og/eller ADHD?

I denne workshop vil vi se på:

  • Hvor kommer nej’et fra, og hvordan kan vi forstå det?
  • Hvordan kan vi nuancere et nej?
  • Hvordan finder vi den faglige fremdrift i et nej?

Jeg giver desuden give konkrete bud på, hvad et ’nej’ gør ved os som professionelle, og hvorfor det er vigtigt at have faglige tilgange til et nej. Oplægget vil komme med bud på en tilgang, som er afprøvet med god effekt, så vi som fagfolk kan forholde os til et nej, uden at opleve at stå stille.

Oplægget henvender sig primært til fagfolk.