Maiken Ziebell

29. apr. 2019

Når familien rammes af skolevægring

Maiken Ziebell
Leder af Vendepunktet, Behandlingsskolerne

Oplæg

Når et barn eller en ung har skolevægring, påvirkes hele familien. Børn og unge med skolevægring fylder meget i hjemmet, da de typisk bruger det meste af deres tid der. I nogle sager kan forældrene fastholde et arbejde, og andre gange er det absolut nødvendigt at blive hjemme sammen med barnet. Søskende er oftest også mærket af belastningen. Nogle trækker sig fra familien og vil helst være usynlige. Andre søskende får også massivt fravær.

Vendepunktet under Behandlingsskolerne har de seneste 2 år arbejdet intensivt med skolevægring. Et succeskriterie for at få eleverne i skole er, at de pårørende inddrages i processen. Vi kan se, at det virker med et tæt samarbejde både med forældre, søskende og andre, der er tæt på familierne. For i en skolevægringssag er hele familien belastet. Kom og hør, hvordan vi griber det hele an og hvilke krav og hensyn, man kan stille til pårørende til elever med skolevægring.