Marie Louise Stochholm

30. apr. 2019

Marie Louise Stochholm

Cand.scient.soc. i psykologi og socialvidenskab

Relationel Koordinering og Feedback Informed Treatment

På workshoppen introduceres to metoder, der begge har fokus på samarbejdets kvalitet og struktur.

Relationel Koordinering sætter fokus på samarbejdet med og omkring borgeren, hvor der fokuseres på samarbejdets kvalitet for alle involverede parter i den pågældendes liv.

Feedback Informed Treatment (FIT) stiller også skarpt på samarbejdet og er en evidensbaseret metateoretisk metode, som kombinerer udviklingen af kommunikative kompetencer hos borgere med et fokus på borgeroplevet trivsel og egenkontrol. FIT spørger systematisk og vedblivende til borgerens oplevelse af indsatsen og opsøger borgerens kritik og negative feedback.