Mehdi Owliaie og Linda Schwartz Larsen

29. apr. 2019

Woodbo - bedre dokumentation, evaluering og effektmåling af specialpædagogiske indsatser

Mehdi Owliaie

Institutleder, BCU - Beskæftigelsescenter for Unge

Linda Schwartz Larsen

Faglig leder, BCU - Beskæftigelsescenter for Unge

 

Oplæg:

Igennem de seneste år er der sat øget fokus på arbejdet med kvalitetssikring, evaluering og resultat-dokumentation af specialpædagogiske indsatser på såvel dags – som døgninstitutionsområdet. Dette har afstedkommet et behov for platforme og dokumentationsmodeller i den specialpædagogiske praksis, som kan honorere disse behov. 

Woodbo er en moderne IT-platform til både specialpædagogiske områder, samt social, sundheds- og omsorgssektoren. Woodbo giver ledelse og medarbejdere det bedst mulige overblik ved at tilbyde en samlet adgang til de daglige journaler, opgaver, indsatsområder, dokumenter, handleplaner og medicineringer samt andre specialpædagogiske og administrative områder. 

På denne temagruppe vil du få et indblik i anvendelsen af Woodbo samt de specialpædagogiske overvejelser der ligger bag Woodbo.

Temagruppen er særligt målrettet ledere og medarbejdere, på institutioner der overvejer at implementere en IT-platform som værktøj i dokumentationen af specialpædagogiske indsatser.