Michael Harboe Kvistgaard

29. apr. 2019

Bevidst ikke-dømmende opmærksomhed i nuet - et supplement i arbejdet med konflikthåndtering

 

Michael Harboe Kvistgaard

Specialpædagogisk konsulent, Center for Specialpædagogiske Børnetilbud. 

 

Klik her for at se/læse Michael H. Kvistgaards slides fra SIKON konferencen

 

 

Oplæg:

Mindfulness, der kan beskrives som ”bevidst ikke-dømmende opmærksomhed i nuet” er oppe i tiden og benyttes i mange forskellige sammenhænge. Resultaterne ved mindfulness træning er mange, og omfatter bl.a. mindsket stress; reduktion i negative emotioner; en forhøjet bevidsthed om sine egne tanker og hvordan disse påvirker ens egen adfærd samt opbygning af en ikke-reaktiv opmærksomhed.

Jeg har gennem de sidste 13 år beskæftiget mig med konflikthåndtering og gennem de seneste 5 år med mindfulness i specialpædagogiske sammenhænge. Jeg vil på workshoppen formidle overvejelser om hvordan mindfulness er relevant i forhold til ”Low arousal tilgang” (ikke konfronterende konflikthåndtering).

Jeg vil desuden fortælle om hvordan ”meditation på fodsålerne” kan benyttes af unge til at håndtere deres aggression. En stor fordel herved er, at den unge får et værktøj til selv at håndtere sin aggression – i stedet for at det er omsorgspersoner der skal ”konflikthåndtere”.

Mine erfaringer med kombinationen af mindfulness og konflikthåndtering fortsat begrænsede, så workshoppen vil i høj grad formidle forskning og egne overvejelser om, hvordan mindfulness kan benyttes til reduktion af intensiteten, antal og omfang af konfliktsituationer. Endeligt vil der på workshoppen blive mulighed for selv at stifte bekendtskab med mindfulness meditation.