Regnar H. Thisted, Birgit Willum og Tina Tønnesen

29. apr. 2019

Skolefravær

Regnar H. Thisted, Birgit Willum og Tina Tønnesen
Langagerskolens konsulentteam

 

Oplæg

På Langagerskolen i Aarhus er vi i samarbejde med Richard Mills, forskningschef for Research Autism, i gang med et undersøgelsesstudie af, hvorfor vi ser flere og flere børn og unge med autisme, der har et bekymrende lavt fremmøde eller slet intet fremmøde på skolen.

I vores projekt bruger vi betegnelsen ”Skolefravær” og ikke skolevægring, da vores hypotese er, at det ikke er vægring mod skolen, men at det lave fremmøde kan være betinget af andre vanskeligheder herunder sensoriske udfordringer.

Vi vil præsentere data fra vores arbejde med den danske version af spørgeskemaet ”School Refusal Assessement Scale” samt formidle barnets stemme på baggrund af interviews. Herudover vil vi præsentere resultater fra semi-strukturerede interviews med skolens personale, forældre og elever. På vores workshop vil vi invitere deltagerne til videndeling og dialog om erfaringer vedrørende gruppen af børn og unge meget højt skolefravær. Henvender sig til fagfolk, pårørende og personer med ASF.