Sine Ahnfeldt Kjeldsen og Toke von Eitzen

29. apr. 2019

Rusmidler og autisme

Sine Ahnfeldt Kjeldsen og Toke von Eitzen
Autoriseret psykolog og specialpædagogisk medarbejder

 

Oplæg

Vi oplever, at traditionelle misbrugsbehandlingstilbud er utilstrækkelige i forhold til flertallet af de borgere, vi samarbejder med. Derfor har vi gennem de seneste år haft fokus på opkvalificering for at kunne afhjælpe rusmiddelproblematikker hos autistiske borgere. Vi kan hverken tilbyde nemme løsninger eller standardiserede programmer.

På workshoppen præsenterer vi derimod vores faglige overvejelser på et praksisnært niveau samt nogle af vores foreløbige erfaringer. Vi formidler væsentlige opmærksomhedspunkter, som danner udgangspunkt for vores arbejde med disse komplicerede problemstillinger. Vi tror på en kontinuerlig indsats og individuelt tilpasset tilgang, som implementeres helt ind i borgerens hverdag.

 Vi forsøger at finde de bagvedliggende årsager til det problematiske forbrug af rusmidler, og vi tager altid udgangspunkt i borgerens egne motivationer og grundlæggende forudsætninger. Du får et indblik i viden om målrettet indsats omkring problematisk brug af rusmidler hos autistiske borgere.