Susanne Hvidtfeldt og Birgit Isene

29. apr. 2019

Mindfulness og skole

Susanne Hvidtfeldt og Birgit Isene
Skolekonsulent og psykolog

 

Oplæg

Mindfulness er synligt i samfundsbilledet mange steder. Forskning vedr. mindfulness viser bl.a., at effekten af systematisk træning med 8 ugers mindfulnessprogram, MBSR, er reduktion af stress, øget emotionsregulering ift. mere positive følelser samt øget trivsel. Kan disse resultater overføres til gruppen af børn og unge med autisme og vanskeligheder med opmærksomhed?

På Langagerskolen er vi i gang med et mindfulprojekt, hvor vi undersøger, hvorvidt træning af meditationsøvelser samt viden om krop og sind kan gøre en forskel for børn og unge. Vi ser på, om systematisk træning i en periode på 8 uger kan forbedre elevernes humør og reducere deres bekymringer i hverdagen. Vi vil beskrive projektet, illustrere nogle af øvelserne og effekten heraf. Endvidere vil vi beskrive udfordringer ved dette projekt, samt vores ideer til videre indsats.