'Søskendekurser'

27. apr. 2020

Søskendekurser

Anne Holle Thomsen, Pædagog og cand.pæd.pæd.psyk og 
Camilla Hellegaard, Specialpædagogisk konsulent

I Center for Specialpædagogiske Børnetilbud har vi i en årrække udbudt søskende-kurser til børn og unge, der primært har søskende med autismespektrumforstyrrelser. I udgangspunktet var det for os formålet at børn og unge, der lever i familier med søskende med autisme, skulle have mulighed for at mødes i et uformelt forum, hvor de kan dele deres tanker og spørgsmål med andre i samme situation.

Derudover danner vi en mulighed for at lære om autisme og hvilke vanskeligheder det giver for de børn, der har diagnosen, samt deres pårørende.

Det er vores oplevelse, at søskende til børn og unge med autisme, kan være en overset målgruppe, som kan have særlige og til tider udfordrende opvækstvilkår, dels fordi de lever i skyggen af deres søskende, dels fordi de lever med pressede og slidte forældre.

Vi skaber en ramme for børnene/de unge med plads til at være både åben og lyttende.
Vi afholder begge søskendekurset, og vil i denne workshop fortælle om baggrund, formål og foreløbige erfaringer med søskendekurset. Vi håber også at kunne inspirere andre til at danne lignende grupper i deres pædagogiske praksis.