'Pædagogisk arbejde og forældreskab'

27. apr. 2020

v/Bo Hejlskov Elvén, Studio III, autoriseret psykolog, konsulent, underviser og efterspurgt foredragsholder både i Danmark og i Sverige. 

Hvad har en pædagogisk arbejdsplads til fælles med et bilværksted? Jo, man er nødt til begge steder at tage ansvar for sin egen professionalisme, og have det værktøj og de metoder der skal til, for at løse de opgaver, der bliver stillet. Bo Hejlskov Elvén bruger denne sammenligning for at beskrive det ansvar, som pædagogisk professionelle mennesker har i forhold til deres opgaver med sårbare børn og unge.

Pædagogisk arbejde og forældreskab er svært. Vi skal være nærværende, og alt vi gør skal være gennemtænkt. Men vi mennesker har udviklet nogle støttesystemer for det, blandt andet etik og moral. 

De konflikter, der opstår i samværet/arbejdet med børn er det vigtigt, vi forholder os til. Det er altafgørende, at vi selv har kontrol over vores egne følelser og kan regulere os selv, så børnene kan spejle sig i vores adfærd. Vi skal sikre, at vi finder frem til de løsninger, som hverken skaber en vinder eller en taber, men en løsning som er til gavn for begge parter - om det er i en børnegruppe eller mellem barnet og den voksne.

Oplægget sætter metoder som TEACCH og Low Arousal ind i en sammenhæng og handler om, hvad vi som forældre og pædagogisk personale tænker om personer med adfærdsproblemer, og hvilke konsekvenser det får for vores valg af metode. Low arousal bygger på etiske principper og et humanistisk menneskesyn. Det er en pædagogisk tilgang, der lægger vægt på retten til selvbestemmelse og respektfuld behandling, uanset alder og funktionsniveau. Her går man ud fra, at alle mennesker gør, hvad de kan for at opføre sig ordentligt og bevare selvkontrollen.