'Autisme og rusmidler - rusens funktion'

27. apr. 2020

Autisme og rusmidler - rusens funktion

Camilla M. Hentze, Specialområdet Autisme

Der findes aktuelt ikke specialiserede behandlingstilbud rettet mod mennesker med autisme og misbrug. Erfaringer fra henholdsvis rusmiddelcentre og fra botilbud peger på, at borgere med autisme ofte har svært ved at indgå i den konventionelle misbrugsbehandling.

I Specialområde Autisme har vi indsamlet viden og udviklet tiltag, der kan opkvalificere vores medarbejdere i arbejdet med at hjælpe målgruppen.

I vores oplæg vil vi med udgangspunkt i misbrugspsykologi, autismefaglighed og konkrete erfaringer præsentere en forståelsesramme for arbejdet med mennesker med autisme og samtidigt misbrug af rusmidler. Vi henter vores erfaringer dels fra rusmiddelbehandlingen dels fra arbejdet med borgere i Specialområde Autismes botilbud.

 I oplægget vil vi bl.a. beskæftige os med følgende:

  • De primære grupper af rusmidler og deres virkning
  • Hvordan påvirkes hjernen af euforiserende stoffer?
  • Hvorfor udvikler nogle mennesker et misbrug?
  • En socialpsykologisk og helheldsorienteret forståelse af rusens funktion og behandling af misbrug
  • Rusmidlernes og rusens funktion specifikt hos mennesker med autisme
  • Hvordan man kan afdække rusens funktion hos det enkelte menneske?
  • Hvordan kan man tilrettelægge en indsats med baggrund i viden om misbrugets omfang og funktion hos det enkelte menneske?

Workshoppen vil veksle mellem oplæg og plenumrefleksioner.