'Autisme og angst'

27. apr. 2020

Autisme og angst

Catrine Madsin, pædagogisk konsulent

Mennesker med autismespektrumforstyrrelse (ASF) har øget risiko for at opfylde kriterierne for en angstdiagnose på et eller flere tidspunkter i livet. Og mange beskriver, hvordan øget ængstelighed er et vilkår livet igennem.

Denne workshop tager afsæt i visuelle modeller og forklaringer, som kan anvendes til psykoedukation af primært unge og voksne med autisme og ængstelighed/angst, herunder introduceres til:

  • Hvordan autismerelaterede vanskeligheder kan være med til at øge den naturlige ængstelse, som alle mennesker har
  • Hvordan man i både pædagogiske og behandlingsmæssige sammenhænge kan afdække den oplevede ængstelse
  • Forslag til konkrete redskaber man kan anvende i hverdagen til at dæmpe angsten.