Autisme og parforhold

27. apr. 2020

Autisme og parforhold

Christian Stewart-Ferrer, klinisk psykolog, cand.mag., Dip.Ed.
Sif Stewart-Ferrer, cand.mag. i filosofi og antropologi

Der florerer mange myter (ikke mindst på diverse hjemmesider), men også mange reelle erfaringer, omkring autisme/Aspergers Syndrom og parforhold. Dette oplæg kommer omkring spørgsmålene om, hvorvidt man skal indgå i parforhold, hvordan man i givet fald finder vej ind i sådan ét – og om parforhold, hvor enten den ene eller den anden eller begge parter har autisme. Emnet vil blive belyst ud fra dels litteraturen på området, dels oplægsholdernes egne livserfaringer fra for- og nutid.

Christian Stewart-Ferrer er klinisk psykolog, cand.mag., Dip.Ed. og er i privat praksis ved ”Tidens Psykologer” i Odense. Sif Stewart-Ferrer er cand.mag. i filosofi og antropologi. De er begge autister (Aspergers Syndrom), er begge erfarne oplægsholdere på SIKON m.m., og er begge gift – med hinanden. De har begge tidl. erfaringer med parforhold med ikke-autister, og har gennem flere år i fællesskab reflekteret over, hvad det betyder at være autist i parforhold, og hvilken betydning det har, om partneren er indenfor eller udenfor spektret.