'Skal borgerrettigheder også gælde for mennesker med autisme'?

27. apr. 2020

Skal borgerrettigheder også gælde for mennesker med autisme?

Christian Stewart-Ferrer, klinisk psykolog, cand.mag., Dip.Ed.

Autisme/Aspergers Syndrom er en gennemgribende anderledes måde at være menneske på, som kommer af en anderledes arbejdsfordeling i autistiske hjerner end i ikke-autistiske hjerner.

Fra første færd oplever man derfor livet på en anden måde end den gængse, og dette fører ofte til udfordringer især i barne- og ungdomsårene – men også til potentialer og perspektiver, som kan spille er stor, positiv rolle i mange fag og brancher og i mange menneskers personlige liv.

Dette kræver i en del tilfælde, at rammerne tilpasses, så man støttes i at udvikle de muligheder, man har, og hjælpes udenom de hindringer, man ikke selv kan forcere. Når dette sker, går mange døre op til et meningsfuldt liv, hvor man bidrager til verden, gør en positiv forskel, og tjener sin løn.

Desværre er det langt fra altid, det sker – selv om både lovene og etikken skulle gøre det utænkeligt, er der tegn på, at lovgivningen både ofte og systematisk tilsidesættes, når det handler om autisme, og at etikken mest er synlig på de kæmpeark med Post-Its og farvet tuschskrift, der hvert år afrunder værdidebatdagen i offentlige virksomheders mange afdelinger.
Dette indlæg handler dels om at beskrive den afvikling af borgerrettigheder, der finder sted, dels om de mulige veje frem mod ligeværd og berettigelse.