'Autisme og angst'

27. apr. 2020

Autisme og angst

Autistiske mennesker er i højere grad disponeret for at udvikle angst i sammenligning med neurotypiske mennesker. Dette kan til dels forklares ud fra, at mennesker med autisme ofte er mere konkret tænkende, og derfor ikke gradbøjer en aktuel fare, ’hvis noget kan være farligt, så er det farligt’.

Men den væsentligste årsag skal findes i, at mange mennesker med autisme i højere grad oplever pres og stress i hverdagen, som over tid kan lede til følgetilstande som f.eks. angst.

Der er indenfor de seneste år sket en meget stor stigning i antallet af mennesker med autisme, som bliver henvist for angst, og hvor det viser sig, at de slet ikke har angst, men er voldsomt pressede, fordi de ikke møder forståelse og får den hjælp, som de har brug for. Dette kan føre til voldsomme stress-belastninger og påvirke funktionsniveauet negativt.
Christina Sommer sætter fokus på det symptom-overlap, der er mellem angst og autisme, således at vi bliver bedre til at opklare, hvad der er hvad, og i sidste ende bedre til at sætte ind med den rigtige støtte og hjælp.