Applying low arousal approaches to foster carers: a UK perspective 

20. apr. 2021

Vigtigheden af venlighed i terapeutiske forhold

Alle anbragte børn fortjener at føle sikkerhed og tryghed uanset deres traumer og den komplekse opførsel, de måske har som følge af deres negative oplevelser. Ingen børn skal føle skam over deres fortid, og alle børn kan hjælpes til at overkomme traumer og barske oplevelser med hjælp fra venlige og fagligt kvalificerede fagpersoner. Hvis vi kun ser opførslen, glemmer vi traumet. Når vi kun fokuserer på, hvordan vi har det med problematisk opførsel, glemmer vi sammenhængen.

David Walker’s oplæg fokuserer på at skabe psykisk og fysisk tryghed for traumatiserede børn gennem et plejepersonale, som er bevidst om at bruge deres faglighed og erfaringer til at udvikle et imødekommende og positivt forhold barn og fagperson imellem. David refererer til ’The Safety, Stability, Repair and Resilience Approach (SSRR)’ – en tilgang som bruges af plejepersonale i Wales og England. Med denne metode lykkes det at få anbragte børn til at føle sig trygge, respekterede og værdsatte af et positivt plejepersonale, som viser forståelse og empati for børnenes massive traumer og de deraf følgende langtidseffekter.