'Misforstået af omgivelserne'

28. apr. 2020

Oplæg: Misforstået af omgivelserne

Dorthe Hölck, cand.scient.soc., Psykologisk Ressourcecenter/Go Between

Valg at bosted, når en ung med autisme flytter hjemmefra, får naturligvis en stor indflydelse på, hvordan overgangen fra ung til voksen opleves.
Jeg har gennem årene støttet mange unge i denne overgang. Nogle er forløbet bedre end andre.
I denne workshop vil jeg rette fokus mod nogle af de udfordringer, der kan opstå, når den unge ikke oplever sig, hørt mødt og forstået i overgangen til denne nye livsfase.
Desværre har jeg oplevet, at det kan være vanskeligt at sikre den unge/voksne reel medbestemmelse, medindflydelse og selvbestemmelse på de elementer, der skal danne fundamentet for det kommende
voksenliv.

Jeg vil i min workshop anvende cases, som er dannet ud fra de unge, jeg har støttet.


Med dem i fokus vil jeg perspektivere følgende:

  • Medbestemmelse på valg af bosted – samspil mellem den unge, bosted, myndighed og forældre.
  • Medindflydelse på indhold i hverdagen, metodeudvikling og strategier i hverdagen.
  • Selvbestemmelse eksempelvis retten til at sige nej, til selv at vælge fagpersoner, til at vælge familie til og fra.
  • Læring i at håndtere hverdagslivets udfordringer, eksempelvis deltage i møder, ADL, kendskab til retssikkerheden.
  • Konflikthåndtering – hvad sker der, når den unge ikke er enig i bostedets metoder, forståelse af den unges forudsætninger, når den unge gør brug af ekstern fagperson?

Jeg vil anvende hverdagslivsbeskrivelser som rammen for mine perspektiveringer.
Med dette målrettes et sociologisk fokus, hvor konteksten er i fokus. Konteksten er i dette perspektiv den interaktion, der dannes mellem den unge med autisme og de fagpersoner, der er omkring vedkommende.