'Legetræningen PLAY'

27. apr. 2020

Legetræningen PLAY

Hanne Bendix og Helle June Nielsen

Med udgangspunkt i Himmelev Behandlingstilbud vil vi vise, hvordan man rent praktisk kan indføre legetræningen i en institutions hverdag. Via videoeksempler viser vi, hvilken forskel legetræning gør for det enkelte barn.

Vi viser, hvordan fagfolk og forældre med stor fordel kan bruge legetræningen og dens metoder i det daglige samvær med barnet.
Legetræningen PLAY er lavet som et tidlig indsatsprogram for børn med autisme mellem 2 og 6 år, men programmet kan også med stor fordel bruges til skolebørn, som stadig gerne vil lege. Det gør legetræningen meget anvendelig i alle former for institutioner, så som børnehaver, skoler og behandlingshjem.

Legetræningen tager udgangspunkt i det enkelte barn, så man kan træne børn med ASF på alle funktionsniveauer.
Alle børn starter med at træne alene med en voksen på institutionen. Forældrene inddrages så meget som muligt.

En PLAY konsulent superviserer legen en gang om måneden og udstikker nye mål og retningslinjer ud fra barnets udviklingsprofil. Der uddeles beskrivelser af metoder, principper og teknikker, som kan anvendes for at træne barnet på det rette niveau. Der optages løbende video, som analyseres og anvendes til i vurderingen af barnets fremskridt og zonen for nærmeste udvikling. Målet er at barnet kan indgå i leg med andre børn. Når barnet er klar til det kan et andet barn inddrages i legen.

Forskning har vist PLAY Project metodens effektivitet. Den træner især barnets sociale og sproglige kompetencer, hvor barnet relaterer bedre til deres legekammerater og autismesymptomerne mindskes.
Et sekundært resultat har været, at forældre som legetræner med deres barn får formindsket stress.