'Den gode autistiske barndom - en utopi eller en reel mulighed?'

28. apr. 2020

Den gode autistiske barndom - en utopi eller en reel mulighed?

Helle Jørgensbye, PhD

Den gode barndom er selvfølgelig mange ting, men her vil jeg diskutere, hvordan vi kan gøre den autistiske barndom til en god oplevelse. Jeg er selv diagnosticeret autist+ og mor til fire. Ud over min egen erfaring, vil jeg trække på mange års aktiv deltagelse i forskellige autistiske netværk samt erfaringer fra mit projekt med tidlige autistiske erindringer.

Medierne og mit Facebook-feed er fyldt med historier om, hvordan autistiske børn ikke trives i det danske skolesystem. Ja, det går jo allerede galt meget tidligere end det!
Mistrivselens følger kan være angst, OCD og depression. Men, det behøver ikke at være sådan, faktisk burde det jo slet ikke være de historier, der fylder.

En tryg barndom giver et godt fundament for lyst til læring og et godt voksenliv. Med udgangspunkt i min egen særdeles trygge barndom diskuterer jeg den gode autistiske barndom. Herudover inddrager jeg tidlige autistiske erfaringer fortalt af voksne, som et redskab til at forstå det autistiske barn.