'Sociallæring'

27. apr. 2020

Sociallæring

Jane Sterup, pædagogisk vejleder

Børn og unge med ASF må ofte tillære sig sociale færdigheder, som jævnaldrende lærer automatisk. I Faxe kommunes specialskole for elever med ASF og ADHD er undervisning i sociale færdigheder fast på skoleskemaet både som en individuel og klassebaseret undervisning.

Undervisningen i social læring giver eleverne større selvforståelse, selvtillid, og selvværd. De bliver bedre til at begå sig, aflæse andre, udtrykke indre sprog og udvikle strategier til problemløsning samt håndtering af stress og frustration.

Til undervisningen i social læring er der udviklet arbejdshæfter, der henvender sig til elever med diagnoser indenfor ASF samt ADHD, hvor visuelle opgaver skaber dialog og relation mellem elev og underviser. Den sociale læring rummer desuden undervisning vedr. pubertet og seksualitet bl.a. med fokus på seksuelle grænser, sociale medier og ny lov om samtykke – En yderst relevant læring i en tid med fokus ”MeToo”.

Materialet anvendes endvidere i kommunens almene folkeskoler, da de neurotypiske elever også profiterer af den sociale læring.

På workshoppen vil der være en kort gennemgang af læseplanen for social læring, der er politisk godkendt, og som tager afsæt i tre trin omhandlende udvikling af elevernes personlige, følelsesmæssige og sociale kompetencer. Derudover vil der være en kort gennemgang af forståelsesrammen og tilgangen til eleverne i undervisningen samt en introduktion af opgaver fra arbejdshæfterne, og hvordan disse anvendes i praksis.