'Autisme og komorbiditet'

27. apr. 2020

Autisme og komorbiditet

Hanne Bendix og Helle June Nielsen

Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der i sig selv kan være kompliceret at forstå. Forståelsen af autisme kompliceres yderligere af en høj forekomst af komorbide tilstande (psykiatriske tillægsdiagnoser). Spørgsmålet er, hvad det helt konkret betyder? Hvordan skal man forstå autismediagnosen, når den kombineres med andre vanskeligheder og/eller en eller flere tillægsdiagnose?

Det er derfor helt centralt at få afklaret følgende:
er der tale om en komorbid tilstand?
er der tale om, at de autistiske symptomer tolkes som værende en komorbid tilstand?

Ofte har oplæg omkring autisme og komorbide tilstande været fokuseret på de diagnostiske kriterier i forhold til enkelte diagnoser. Spørgsmålet er dog, om vi er blevet mere afklarede, når vi fortsat oplever, at det er svært at få identificeret, hvad der i det konkrete tilfælde vil være den rette indsats?

Emnet om autisme og komorbiditet er essentielt, idet mange faglige diskussioner om interventioner og indsatser netop tager udgangspunkt i forståelsen og afklaringen af autisme og komorbiditet. Derfor vil dette oplæg være centreret omkring de vigtige spørgsmål:

  • Hvad er komorbiditet?
  • Hvordan forstås komorbiditet i relation til autisme?
  • Kan eller skal den behandlingsmæssige indsats af komorbiditeten integreres i den autismepædagogiske indsats?
  • Hvilke behandlingsmæssige konsekvenser har forståelsen af komorbiditet og autisme helt konkret?