'Virtual Reality'

27. apr. 2020

Virtual Reality

Mads Aarup Jørgensen, It-udviklingskonsulent hos Autismefokus

 

Virtual Reality som redskab til social træning og eksponering til voksne med autisme

Med Virtual Reality (VR) får vi nye muligheder for at arbejde med social træning og eksponering, og det afprøver Specialområde Autisme i efteråret 2019 igennem seks borgerforløb á otte uger. De seks borgere samarbejder med udvalgte medarbejdere på fem afdelinger.

Social træning er ofte en væsentlig del af den pædagogiske indsats, som Specialområde Autismes medarbejdere udfører i samarbejdet med borgerne. På samme måde anvender vi eksponering som en væsentlig komponent i kognitiv adfærdsterapi til behandling af angst og angstlignende tilstande.

VR åbner for unikke muligheder for at graduere sociale sammenhænge og gradvist eksponere for angstfremkaldende situationer, som kan være udfordrende i den ”virkelige verden”.

Det er dermed vores håb, at VR kan anvendes som et læringsværktøj, som kan gøre borgere bedre i stand til at håndtere sociale og angstfremkaldende situationer.

Fælles for alle forløb er, at der er mindst én ugentlig VR-sessioner med borgeren over en periode på otte uger og at der bliver arbejdet med konkrete individuelle mål som evalueres løbende.

Som en del af evalueringen af projektet udføres individuelle interview med de involverede borgere og et fokusgruppeinterview med medarbejderne.
Projektet er blevet støttet økonomisk af Socialområdes pulje til forskning og udvikling i Region Midtjylland.

På workshoppen kan du høre om Specialområde Autismes erfaringer, resultater og faglige overvejelser i forbindelse med at anvende VR til eksponering og social træning.