'Samarbejde med unge og voksne med autisme'

28. apr. 2020

Samarbejde med unge og voksne med autisme

Marie Louise Stochholm, cand.scient.soc. i psykologi og socialvidenskab

I denne workshop skal vi tale om samarbejdet med unge og voksne med ASF, og hvordan metoder både kan hjælpe os og hive gulvtæppet væk under indsatsen og samarbejdet, hvis de ikke er tilpasset til den enkelte.

ASF-området er et “mytetungt” område med sejlivede og stereotype forståelser om pædagogisk støtte. Fx at alle med ASF drager nytte af struktur, hvilket er en sandhed med modifikationer. De fleste drager nytte af overblik, forberedelse og genkendelighed, men man kan også få “struktur-kvalme”, når man er blevet tilbudt en form for støtte, der ikke er tilpasset en. “Metode-trøjen” må derfor ikke stramme eller stå i vejen for samarbejdet og muligheden for opnåelsen af trivsel i hverdagen for den enkelte. Når man har ASF, kan man være sårbar over uklarheder og mislyde i samarbejdet, hvilket er yderst problematisk, da dette samarbejde er afgørende for om en indsats eller støtte fungerer.

I workshoppen vises eksempler på, hvordan vi kan samarbejde med den unge og voksne med ASF og deres netværk og derved blive klogere på, hvordan vi kan skræddersy indsatsen og støtten. Vi kommer også ind på, hvad der hhv. slider på og styrker samarbejdet.

Workshoppen er både et forsvar af metoder, men også en kritisk diskussion af anvendelsen af metoder.