'Kronisk stress hos plejepersonale'

27. apr. 2020

Mark Wetherell: Associate Professor of Psychobiology & Health Psychology

Stress findes i stort omfang – det samme gør forståelsen af, at stress er en negativ tilstand, der udelukkende har skadelige konsekvenser for den enkelte i forhold til sundhed og velvære.
Selvom det synspunkt hovedsageligt er sandt, tager det ikke højde for det faktum, at vi på kort sigt har mere fleksible reaktioner i mødet med udfordringer eller modgang, og det hjælper os med at håndtere de stressfaktorer, vi støder på. Problemerne opstår derimod, når vi oplever gentagen eller kronisk stress. Det er ofte tilfældet for dem, der yder pleje og hjælp til mennesker med komplekse støttebehov.
At forstå den virkning på sundhed og velvære som stress påfører plejepersonale er afgørende for, at der kan udvikles skræddersyet hjælp. Dette præsenteres i dette oplæg – og der lægges op til en debat af de forskellige specialudviklede støttemuligheder.