'Forældre med et autistisk barn'

27. apr. 2020

Forældre med et autistisk barn

Merete Kirkfeldt, autoriseret psykolog
Insa Frese, autoriseret psykolog

Når man får et barn med særlige behov, ændres familiens situation og livsgrundlag på alle basale parametre. Det påvirker daglige rutiner i hjemmet, parforholdet, forholdet til omgivende familie og netværk, kontakt til venner og deltagelsen på arbejdsmarkedet.

I workshoppen vil vi anvende Hejlskov-Uhrskovs stressmodel (Elven, 2010) som forståelsesramme for de udfordringer, forældre til børn og unge med autisme kan opleve i forhold til at fastholde et familieliv og samtidig støtte deres barn med diagnose.

Vi vil udfolde forskellige faktorer, der kan gøre sig gældende, og belyse, hvordan disse samlet bidrager til et øget belastningsniveau for både familien og den enkelte forælder.

Vi kommer ind på følgende emner:

  • Sorgprocesser i forhold til ’det tabte liv’, f.eks. familiedrømmen og tab af egen-identitet
  • Den usynlige diagnose: når barnets vanskeligheder er usynlige for omgivelserne
  • Hvad det betyder, når hverdagens rutiner bliver udfordrede
  • Udfordringer for parforholdet
  • Barn-forældre relation
  • Søskendeproblematikker
  • Samarbejde med fagprofessionelle og det at agere i ’systemet’
  • Påvirkning af eget funktionsniveau