'Voksne med ikke-diagnosticeret autisme'

27. apr. 2020

Voksne med ikke-diagnosticeret autisme

Peter K. Jacobsen, Psykolog
Rizwan Parvaiz, Psykolog
Region Hovedstadens Psykiatri

Voksenpsykiatrien er i de seneste år blevet opsøgt af en hidtil ukendt gruppe mennesker: Voksne med ikke-diagnosticeret autisme. Autismespektrumforstyrrelse har traditionelt været en opgave for Børne- og Ungdomspsykiatrien, der har hjulpet børn med tydelige sociale og kognitive udfordringer. Det har derfor været en overraskelse for sundhedsvæsenet, at der findes en stor gruppe af voksne med ikke-diagnosticeret autismespektrumforstyrrelse. En gruppe som Simon Baron-Cohen har betegnet som "den tabte generation". Der er ofte tale om mennesker med uddannelse og i forhold. Hos denne gruppe af voksne er autismen et skjult mentalt handicap. Samfundet og medierne har i de seneste år fået en større forståelse for autismespektrumforstyrrelse, hvilket har medført en stor stigning af henvisninger til voksenpsykiatrien.

Vi vil gerne præsentere de overvejelser, der ligger bag den såkaldte udredning af de ikke-diagnosticerede voksne. Vi vil demonstrere, hvordan dette gøres i praksis: Kan vi anvende de samme metoder, som kendes fra børne- og ungeområdet, når der er tale om en midaldrende person med en længerevarende uddannelse? Vi vil beskrive samarbejdet med vores patienter, og hvordan de hjælpes videre i livet.