'Low arousal og Atlass'

27. apr. 2020

Low arousal og Atlass

Anne Schwartzbach, cand.pæd.pæd.psych.
Henrik Jørgensen, master i specialpædagogik

Viden, refleksion og værktøjer mod mindre magt og mere udvikling

På denne workshop vil vi præsentere vores tanker og erfaringer fra de sidste 6 års pædagogiske udviklingsarbejde med implementering af Low Arousal og Atlass på Pindstrupskolen Specialcenter Syddjurs i samarbejde med Studio III.

Teoretisk tager Low Arousal og Atlass udgangspunkt i en sundhedsfremmende systemisk tilgang, som tager højde for den stress børn med ASF, forældre samt personale kan opleve i samspillet med hinanden.
Der ud over vil vi fremlægge resultaterne af interne undersøgelser vedrørende personalets erfaringer med arbejdet.