'Årsager og konsekvenser af stress hos plejepersonale'

27. apr. 2020

Årsager og konsekvenser af stress hos plejepersonale

Daniel Rippon, Lektor indenfor sundhed og social pleje på Northumbria Universitet i Newcastle


At yde sundhedspleje og social pleje til mennesker, der har udadreagerende adfærd kan være en meget stressende beskæftigelse. I dette oplæg lægger jeg fokus på at afdække nogle af de arbejdsrelaterede faktorer, der enten kan reducere eller øge den erhvervsmæssige stress, der opleves af fagfolk, som regelmæssigt støder på udfordrende situationer på arbejdspladsen.
Konsekvenserne af arbejdsrelateret stress hos sundheds- og socialplejere drøftes, og jeg kommer ind på strategier til at støtte og reducere stress hos professionelle.