'Krav ved problemskabende adfærd'

28. apr. 2020

Krav ved problemskabende adfærd

Jane Sterup, pædagogisk vejleder

Hvordan stiller vi passende krav til børn og unge med problemskabende adfærd?

Børn og unge med ASF, der endnu ikke har tillært sig strategier og sociale spilleregler, har ofte en uhensigtsmæssig adfærd. I skoleregi og andre steder kan de hurtigt få etiketten adfærdsvanskelige, uopdragne, ukoncentrerede, dovne, osv. Fælles for disse børn og unge er, at de har nogle kognitive udfordringer, som bevirker, at de kan reagere uhensigtsmæssigt og med problemskabende adfærd, hvilket påvirker deres generelle indlæring og sociale liv.

Gennem 13 års ”best pratice” på Øen, der er en specialskole for elever med ASF og ADHD i Faxe kommune, arbejdes der ud fra tesen ”Børn gør det godt, når de kan”. Med denne tese er forståelsen for den problemskabende adfærd og tilgangen til eleverne afgørende, når der skal stilles krav og når eleverne udvikler sig.

For at minimere, at børn og unge reagerer med uhensigtsmæssig adfærd, undgåelsesadfærd eller affektudbrud, må der skabes ro i deres nervesystemer gennem støtte, følelsesmæssig afstemning og stilladsering af de højere kognitive funktioner. Med afsæt i neuropsykologiske principper og metoder skabes en forståelsesramme for eleverne, hvor der tages afsæt i deres nærmeste udviklingszone, og hvor der kan stilles krav herefter, hvilket resulterer i flere succesoplevelser og en mere hensigtsmæssig adfærd.