'Sociallæring'

27. apr. 2020

Sociallæring

Jane Sterup, pædagogisk vejleder

Børn og unge med ASF må ofte tillære sig sociale færdigheder, som jævnaldrende lærer automatisk. Gennem 13 års ”Best Practice” på Øen, en specialskole for elever med ASF og ADHD i Faxe kommune, er undervisning i sociale færdigheder fast på skoleskemaet både som en individuel og klassebaseret undervisning.

Erfaringer viser, at undervisning i social læring giver eleverne større selvforståelse, selvtillid, og selvværd. De bliver bedre til at begå sig, aflæse andre, udtrykke indre sprog og udvikle strategier til problemløsning samt håndtering af stress og frustration.

I Faxe kommune er der udviklet arbejdshæfter, der henvender sig til elever med diagnoser indenfor ASF samt ADHD, hvor visuelle opgaver skaber dialog og relation mellem elev og underviser. Materialet anvendes endvidere i de almene folkeskoler i kommunen, da de neurotypiske elever også profiterer af den sociale læring. Den sociale læring på Øen består desuden af målrettet undervisning vedr. pubertet og seksualitet.

På workshoppen vil der være en kort gennemgang af den politisk godkendte læseplan for social læring. Denne tager afsæt i tre trin, der omhandler udviklingen af elevernes personlige, følelsesmæssige og sociale kompetencer. Derudover vil der være en kort gennemgang af forståelsesrammen og tilgangen til eleverne samt en introduktion af opgaver fra arbejdshæfterne.