'Autisme og spiseforstyrrelser - viden og behandlingsformer'

21. feb. 2020

Luise Juel, behandler og underviser
Christina H. Nielsen, Souschef
begge fra BASEN skole og dagbehandlingstilbud, STU og Kompetencecenter.

Der eksisterer ikke megen litteratur omkring børn og unge med autisme, som også udvikler en spiseforstyrrelse. Samtidig oplever vi en stigning i antallet af henvendelser omkring denne problemstilling, både ift. henvendelser omkring børn og unge, som ønskes indskrevet i vores Dagbehandlingstilbud og ift. efterspørgsel omkring viden om området, på vores Kompetencecenter.

Det er vores erfaring, at unge med en autismediagnose har øget risiko for at udvikle en længerevarende spiseforstyrrelse. Dette er er en problematisk cocktail, da begge diagnoser fordrer et rigidt fokus på bestemte ting, heriblandt krop og mad, hvilket kan gøre behandlingen kompliceret.

I denne workshop vil deltagerne få indsigt i de forskellige former for spiseforstyrrelser, der ofte ses som ledsagende diagnose til autisme, samt de mest brugbare metoder og værktøjer til som fagperson at møde og samarbejde med barnet eller den unge, der har autisme ledsaget af en spiseforstyrrelse.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er store forskelle på spiseforstyrrelser der er/ikke er ledsaget af en autismediagnose, både ift. adfærdsmønstre og symptomer og ift. den måde man behandler spiseforstyrrelsen på. Vi vil derfor indlede workshoppen med at skitsere forskellige typer af spiseforstyrrelser, adfærdsmønstre, og vigtige opmærksomhedspunkter, når et barn eller en ung har autisme ledsaget af en spiseforstyrrelse.

Workshoppens centrale fokus vil være på behandlingen og det daglige arbejde med denne målgruppe, idet vi tager udgangspunkt i kognitive og neuropsykologiske metoder, der har vist sig effektive i behandlingen af spiseforstyrrelser som ledsagediagnose til autisme.