'Skolefravær og veje ud af det'

27. apr. 2020

Skolefravær og veje ud af det

v/Maiken Ziebell, Leder af Vendepunktet og
Anam Nowdrarpour, Ledende psykolog hos Vendepunktet

Skolefravær, isolation eller skolevægring - definitionen er ikke så vigtigt. Det vigtige er, at alt for mange børn ikke kommer afsted i skole – nogle har fravær fra skole i flere år. Nogle af de børn, der rammes hårdest af skolevægring har ofte en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Problemet er stigende og løsningen er ekstremt kompleks.

Vendepunktet har i over tre år arbejdet intensivt på at hjælpe børn ud af isolationen og tilbage i skole. Flere end 70 børn har været eller er lige nu tilknyttet vores
højtspecialiserede enhed for børn og unge med skolevægring.
Denne workshop vil forsøge at have et praksisnært fokus på skolefravær. Med udgangspunkt i konkrete cases vil vi dykke ned i og dele ud af vores erfaringer og metoder til at arbejde med og behandle børn med skolevægring.

I de tre år Vendepunktet har eksisteret, har vi indhentet empiri og data omkring skolevægring og de bagvedlæggende årsager herfor. Vi vil med udgangspunkt i denne empiri også forsøge at give helt konkrete bud på flere af de udløsende faktorer, der gør, at et barn vælger at blive væk fra skole.

Forståelse af de udløsende faktorer er også et skridt på vej til løsningen af problemet. Vi afrunder workshoppen med at give konkrete bud på, hvordan skoler, fagfolk og forældre kan hjælpe børn med skolevægring.