'FSA og det videre uddannelsessystem'

27. apr. 2020

FSA og det videre uddannelsessystem

Tine Vastring, psykolog
Signe Flindt, Skolechef - Behandlingsskolerne
Mathilde Sandager, psykolog

På Behandlingsskolerne modtager vi nogle af de elever, der er hårdest ramt af Autisme, ADHD, OCD, angst og andre psykiske lidelser. Alligevel går 98% af vores afgangselever op til Folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse, og 70% gennemfører fuld fagrække. Dette er usædvanligt i Danmark, hvor kun halvdelen af specialskoleelever går til afgangseksamen og deraf blot 15% gennemfører fuld fagrække (tallene er fra 2018, men er repræsentative for det generelle billede).

Når vi sender eleverne videre til en ungdomsuddannelse, viser undersøgelser fra VIVE at Behandlingsskolernes elever har 84% større sandsynlighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse end hvad tilfældet er for unge med lignende vanskeligheder. Vores opskrift er en indsats med et skræddersyet tilbud, hvor behandling, undervisning og pædagogik går hånd i hånd. Dette oplæg handler om, hvordan vi skaber motivation og mening for elever med autisme.

 • Indhold
  Kort introduktion til Behandlingsskolerne. Vi redegør kort for vores historik, værdigrundlag, ledelse og den gyldne trekant. Herunder vores resultater/data.
 • Behandling, pædagogik og undervisning (Den gyldne Trekant):
  Undervisningen af elever med autisme. Linjefagsundervisning i fuld fagrække. Special didaktik. Støtte ved for eksempel dysleksi. Udfordring i mere abstrakte opgaver. Krav/støtte med tilpas eksponering. Læringsmiljø og brug af hjælpemidler.
 • Den pædagogiske tilgang til elever med autisme. Klassesammensætning. Struktur. Forudsigelighed. Tydelighed. Krav og støtte på forskellige niveauer for at lave tilpas eksponering. Særligt fokus på at udfordre eleven relevant.
 • Den behandlingsmæssige tilgang til elever med autisme. Psykologens arbejde. Tilgængelighed. Supervision. Behandlingsplan og operationalisering heraf. Eksponering.
 • Den tværfaglige indsats med fokus på psykiatri og det somatiske. Tæt samarbejde med familien.
 • Vejen videre
 • Udslusning inden 9. klasse til mindre indgribende tilbud.
 • Udslusning efter 9. klasse.
 • Anbefalinger til forældre og professionelle