Indlæser

Call for papers SIKON 2025

27. maj. 2024

Har du et spændende oplæg til SIKON-konferencen 2025?
- eller har du et godt forslag til en anden oplægsholder?

 

Vi har nu åbnet op for ’Call for Papers’ til SIKON 2025. Temaet for konferencen er "Autisme +". 

Vil du selv være oplægsholder?
Har du viden om enten ”Autisme og følgetilstande” eller de tre sidetemaer? Har du erfaringer fra dit virke eller er der særlige emner, du gerne vil dele/have respons på? Har du spændende forskningsresultater, du gerne vil dele med andre? Eller måske et indefra-perspektiv?

Vi er interesserede i at sammensætte et varieret og fagligt spændende program omkring hovedtemaet i en bred forstand: Følgetilstande i den klassiske form som tillægsdiagnoser (komorbiditet) som eksempelvis stress, depression, ADHD/ADD, OCD, anoreksi, epilepsi, mental retardering, sproglige udfordringer, skolevægring med videre – og autistiske træk, der kan opleves som værende en ressource og
motivationsfaktor som for eksempel vedholdenhed, kreativitet, logisk tænkning og systematiseringsevner.

Har du en ide til en oplægsholder?
En, du selv har hørt på et møde, et oplæg eller en anden konference? En, der har skrevet en artikel eller en bog? Eller en, du bare virkelig godt kunne tænke dig at opleve på SIKON konferencen 2025?

Mandag den 19. august 2024 er sidste frist for indsendelse af oplæg/forslag, som sendes til SIKON Projektleder, Maria Frostholm Wallbridge, på mailadressen: mariaf@autismeforening.dk

Invitation & tilmeldingsskema

Du kan læse og downloade invitationen her

Tilmeldingsskemaet som skal udfyldes, for at du kommer i betragtning med et oplæg på konferencen, du kan udfylde skemaet her